Z Rýchorských Vrchů - chovná stanice Rottweiler


English
Deutsch


Google - najdu tam hodně

Strom

Firefox - Objevte znovu web.ROTVAJLER

(Rottweiler)

F.C.I. - Standard č. 147/19.6.2000/D


Datum publikace platného originálního standardu: 6. 4. 2000
Země původu: Německo
Použití: společenský, služební a pracovní pes
Klasifikace FCI: skupina 2 - pinčové a knírači, molosská plemena, švýcarští salašničtí psi a jiná plemena, sekce 2.1 molosská plemena, dogovití psi se zkouškou z výkonu
Krátký přehled historie plemene: Rotvajler patří mezi nejstarší plemena psů. Jeho původ sahá až do doby antického Říma. Tehdy se používal jako pastevecký pes a na pohánění stád. Tito psi táhli římskými legiemi přes Alpy, chránili lidi a poháněli stáda. V oblasti kolem Rottweilu se tito psi setkali s místními psy a jejich krev se smísila. Hlavním úkolem rotvajlerů bylo nyní pohánění a střežení a velkých stád dobytka a obrana pána a jeho majetku. Toto plemeno dostalo svůj název podle starého říšského města Rottweilu: rottweiler. Rotvajler se stal také psem řezníků. Řezníci chovali tento ráz psů jen na výkon a pro své účely. Tak během let vznikl vynikající strážní pes a pes pro pohánění stád, který se využíval také jako tažný pes. Když na počátku 20. století hledala policie vhodná plemena psů pro své účely, zkoušela také rotvajlery. Velmi rychle se ukázalo, že rotvajler je velmi vhodný také pro policejní účely. Proto byl v roce 1910 oficiálně uznán jako policejní plemeno. Chovatelé rotvajlerů usilují o psa překypující silou, černého s červenohnědými jasně ohraničenými odznaky, který přes svoji celkovou mohutnost nepostrádá ušlechtilosti a je mimořádně vhodný jako společenský, služební a pracovní pes.

CELKOVÝ VZHLED

Rotvajler je středně velký až velký robustní pes, není těžkopádný, ani lehký, není vysokonohý, ani chrtovitý. Jeho souměrná postava je robustní a podsaditá, ukazuje na velkou sílu, obratnost a vytrvalost.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Délka trupu měřená od vrcholu hrudní kosti až k výběžku sedací kosti, by měla přesahovat výšku nejvýše o 15 %.

CHOVÁNÍ A CHARAKTER (povaha)

Je přátelský a klidný, v zásadě vlídný, miluje děti. Je velmi oddaný, poslušný, ovladatelný, rád pracuje. Jeho zjev prozrazuje rozhodnost, chování je sebejisté,nebojácné a pes je pevných nervů,Na své okolí reaguje s velkou pozorností.

HLAVA

Mozkovna
Lebka: středně dlouhá, mezi ušima široká, profil čela při pohledu z strany je mírně klenutý, týlní hrbol je dobře vyznačený, aniž by silně vystupoval
Stop: čelní sklon je výrazný Obličejová část lebky
Nosní houba: hřbet nosu je rovný, u kořene široký a mírně ztenčený
Nosní houba: čenich je dobře vyvinutý, spíše širší než kulatý, s přiměřeně velkými nosními otvory, vždy černé barvy
Tlama: v poměru k mozkovně nemá působit ani krátkým, ani dlouhým dojmem, hřbet nosu rovný, široký v nasazení a mírně se zužuje k čenichu
Pysky: černé, pevně přilehající, koutky pysků uzavřené, dásně co nejtmavší
Čelisti / zuby: silná, široká horní i dolní čelist, zuby silné a úplný chrup (42 zubů), horní řezáky přesahují dolní řezáky a tvoří nůžkový skus
Líce: jařmová kost výrazná
Oči: středně velké, mandlového tvaru, temně hnědé barvy, víčka dobře přilehající
Uši: středně velké, visící, trojúhelníkového tvaru, daleko od sebe postavené a vysoko nasazené, uši jsou otočené dopředu a přiléhající a zdánlivě rozšiřující temeno

KRK

Silný, přiměřeně dlouhý, dobře osvalněný, s lehce klenutou šíjí, suchý, bez laloku a volné kůže na hrdle

TRUP


Hřbet: rovný, pevný, silný
Bedra: krátká, silná a hluboká
Záď: široká, středně dlouhá, lehce zaoblená, není rovná, ani strmě spáditá
Hruď: prostorná,široká a hluboká (zhruba 50 % kohoutkové výšky), s dobře vyvinutým předhrudím a dobře klenutými žebry
Břicho: nevztažené slabiny

OCAS

Ponechán v přirozené podobě, nesen vodorovně v prodloužení hřbetu - v klidu také visící

HRUDNÍ KONČETINY


Všeobecně: Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a nejsou úzce postavené. Předloktí je při pohledu ze strany rovné. Lopatka svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 45 stupňů.
Lopatky: dobře uložené
Nadloktí: dobře přiléhající k trupu
Předloktí: silně vyvinuté a osvalené
Přední nadprstí: lehce pérující, silné, nikoliv strmé
Tlapy hrudních končetin: kulaté, prsty dobře uzavřené a klenuté, polštářky tvrdé, drápy krátké, černé a silné

PÁNEVNÍ KONČETINY


Všeobecně: Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, nejsou úzce postavené. V nenuceném postoji svírá stehno s kostí pánevní, stehno s bércem a bérce s nártem tupý úhel.
Stehno: středně dlouhé, široké a silně osvalené
Bérce: dlouhé, silné a mohutně osvalené, šlachovité
Hlezno: silné, dobře zaúhlené a není strmé
Tlapy pánevních končetin: poněkud delší než přední tlapy, prsty silné, stejně dobře uzavřené a klenuté

POHYB

Rotvajler je klusák. Hřbet zůstává během pohybu pevný a relativně v klidu. Průběh pohybu je harmonický, jistý, plný síly a plynulý, krok je prostorný.

KŮŽE

Kůže je všude na hlavě napjatá, je-li silně vzbuzena pozornost psa může tvořit lehké vrásky na čele.

OSRSTĚNÍ


Srst: Skládá se s krycí podsady - patrová srst. Krycí srst je středně dlouhá, drsná, hustá a pevně přiléhající. Podsada nesmí přerůstat krycí srst. Na pánevních končetinách je osrstění poněkud delší.
Barva: Černá s dobře ohraničenými znaky (pálením), syté červenohnědé barvy na lících, tlamě, spodní straně krku, hrudi a končetinách, stejně jako nad očima a pod kořenem ocasu.

VELIKOST A HMOTNOST


Kohoutková výška u psů: 61 - 68 cm 61 až 62 cm - malí, 63 - 64 cm - střední, 65 - 66 cm velcí (správná výška), 67 - 68 cm zvlášť velcí
Hmotnost: zhruba 50 kg

Kohoutková výška u fen: 56 - 63 cm 56 - 57 cm malé, 58 - 59 cm střední 60 - 61 cm velké (správná výška), 62 - 63 cm zvlášť velké
Hmotnost: zhruba 42 kg

VADY:

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.
Celkový vzhled: lehký, chrtovitý, vysokonohý celkový vzhled, slabé kosti a slabé osvalení
Hlava: jako u loveckého psa, úzká, lehká, příliš krátká, dlouhá, těžká hlava, plochá partie čela (chybějící nebo příliš malý stop)
Tlama: dlouhá nebo špičatá, rozštěpený nos, prohnutý (konkávní) nebo vyklenutý (konvexní), spadající (orlí) hřbet nosu, světlý nebo skvrnitý čenich
Pysky: otevřené, růžové nebo skvrnité, otevřené (povolené) koutky
Čelisti: úzká spodní čelist
Skus: klešťový skus
Líce: silně vystupující
Oči: světlé, hluboko ležící, vypouklé, nebo kulaté, nepřiléhající víčka
Uši: příliš nízko nasazené, těžké, dlouhé, schlíplé, dozadu sklopené, stejně jako odstávající nebo nestejně nesené uši
Krk: příliš dlouhý, tenký, slabě osvalený, lalok nebo příliš volné kůže na krku
Trup: příliš dlouhý nebo krátký, úzký
Hřbet: příliš dlouhý, slabý, prohnutý, kapří
Záď: spadající záď, příliš krátká, příliš rovná nebo dlouhá
Hrudník: plochý hrudní koš, sudovitý, úzký a mělký hrudník
Ocas: příliš vysoko nebo příliš nízko nasazený
Hrudní končetiny: úzce postavené nebo křivé, strmé lopatky, chybějící nebo nedostatečné připojení v lokti, příliš dlouhé, krátké nebo strmé nadloktí, měkké nebo příliš strmé nadprstí, rozevřené tlapy, příliš ploché nebo příliš klenuté prsty, zakrnělé prsty, světlé drápy
Pánevní končetiny: nedostatečně osvalené, úzce postavená hlezna, kravský, nebo sudovitý postoj,
Kůže: vrásky na hlavě
Vlastnosti srst: měkká, příliš krátká, nebo příliš dlouhá srst, vlnitá srst, chybějící podsada
Barva: špatné zbarvení, nezřetelné ohraničené a příliš rozšířené znaky

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:


Celková vzhled: opačný pohlavní výraz (typ feny u psa a naopak)
Chrup: předkus, podkus, zkřížený skus, psi s chybějícími řezáky, špičáky, premoláry nebo moláry
Oči: entropium, ektropium, žluté a různobarevné oči
Chování: bázlivá, plachá, zbabělá, bojící se výstřelu, zlostná přehnaně nedůvěřivá, nervózní zvířata
Ocas: zalomený, zatočený, nesený silně ke straně, nebo ke hřbetní linii
Osrstění: vyloženě dlouhosrstá nebo zvířata se zvlněnou srstí
Barva srsti: psi s barvou neodpovídající standardu rotvajlera - černá s hnědými znaky, bílé skvrny
Pohlavní znaky: samci musí mít zřetelně vyvinutá varlata, sestouplá do šourku

Poznámka: "FCI upozorňuje všechny své členské země, že na mezinárodních výstavách se zadáváním titulu CACIB FCI musí být povolena účast bez ohledu na to, zda mají či nemají kupírované uši a zda byl ocas ponechán v původní přirozené délce v souladu se zákony své země, odkud pocházejí." ČMKU - Komise pro standardy


skok nahoru
 

Chovná stanice Z Rýchorských vrchů ©, 2004 - 2005 všechna práva vyhrazena.
Připomínky k obsahu adresujte na RTW@jiriberan.com.
Berka - design © 2004